Loading...
Domov 2021-01-28T13:27:29+00:00

Komplexné služby v oblasti vodohospodárskych a energetických stavieb

Služby

Naša spoločnosť sa zaoberá celkovou realizáciou a dodávkami, hlavne v oblasti predprípravy a prípravy techologických a stavebných služieb.
Príprava stavby je najdôležitejší úkon pre kvalitné dodávky a prevádzky strojnotechnologických zariadení a stavieb.
Našim cieľom je zabezpečiť bezpečné a kvalitné dodávky služieb. Sledovanie čo najmenšieho podielu nutných prevádzkových nákladov a nákladov na budúcu údržbu. Podiel nákladovosti dodávky a prevádzkového nákladu s čo najvyšším možným výkonom.
Realizácia je zabezpečená pracovníkmi spoločností pôsobiacimi dlhodobo na trhu s časom overenými skúsenosťami v danej oblasti.
Výroba a jej kontrola prebieha pod dohľadom certifikovaných pracovníkov v potrebných oblastiach.
Jednotlivé činnosti sa dajú a môžu vykonávať tiež samostatne.

Čítať viac

Pracujeme v oblasti oceľových konštrukcií. Od návrhu, statiky až po celkovú realizáciu stavby s opláštením, náterom, zateplením. Všetko, čo moderná stavba musí obsahovať v rámci európskych a slovenských noriem.

Čítať viac

Naša spoločnosť ponúka návrhy, riadenie a komplexné montážne práce pri opravách, demontáží, montáží strojných a technologických zariadení v oblasti oceľových konštrukcií a energetických a vodohospodárskych stavieb.
Dané práce sú zabezpečované v spolupráci s partnermi, aby boli pokryté všetky potrebné činnosti a zabezpečenia prípravy výroby až po celkové konštrukčné a stavebné dodávky stavieb.

Čítať viac

Na obsahu sa pracuje.

Čítať viac

Statika stavieb

– statické posudky nosných konštrukcií
– vypracovanie projektovej dokumentácie statiky
– technické konzultácie a poradenstvo

Sme skupina, schopná zvládnuť početnú tímovú spoluprácu v rámci inžinieringu, projektovania aj v rámci dodávateľských činností a prác.
Sme schopní zabezpečiť komplexnú projektovú dokumentáciu vodohospodárskych stavieb, dokumentáciu pre nosné oceľové konštrukcie inžinierskych stavieb (vodohospodárske stavby, mosty…), pozemných stavieb a tiež inžiniersku činnosť.

Máme skúsenosti so všetkými tromi investičnými etapami: predpríprava, príprava a realizácia stavby vrátane stavebného dozoru.

Čítať viac

Spoločnosť zabezpečuje vyhotovovanie technoógie zvárania a lepenia.
Vykonáva vizuálnu kontrolu zvarov a penetračnú kontrolu.
Výkon revíznych technikov pre tlakové nádoby a plynové zariadenia.
Kontrola procesu zvárania, jeho tepelného režimu.
Kontrola a zabezpečenie stavebných a montážnych prác.

Čítať viac

O nás

Spoločnosť PROGRESS HOLDING spol. s r. o. sa transformovala v roku 2017 zo živnosti Ing. Milan Porhajaš – PROGRESS WELDING a v spolupráci svojich parterov sa zaoberá komplexnými službami v oblasti energetických stavieb. Vznikla na základe potreby zabezpečenia komplexných služieb v oblasti technických a technologických vybavení energetických stavieb, oceľových konštrukcií, zabezpečení jednotlivých výrob a dodávok a v neposlednom rade opráv a údržby jednotlivých súčastí.

Spoločnosť so svojimi partnermi zabezpečuje celkovú výrobu, dodávku, funkčnosť a vysokú spoľahlivosť strojných a stavebných súčastí, hlavne pre energetické stavby. Partneri pokrývajú jednotlivé služby v rámci európskych a slovenských noriem, certifikátov a oprávnení.Garanciou uvedených kvalitných služieb sú aj naši partneri. Rozvoj v daných oblastiach je zabezpečený trvalým pôsobením každého garanta v danej oblasti.

Kontaktujte nás

Naši partneri