Loading...
O nás 2021-01-28T13:32:07+00:00

O nás

Spoločnosť PROGRESS HOLDING spol. s r.o. sa transformovala v roku 2017 zo živnosti Ing. Milan Porhajaš – PROGRESS WELDING a v spolupráci svojich parterov sa zaoberá komplexnými službami v oblasti energetických stavieb.
Vznikla na základe potreby zabezpečenia komplexných služieb v oblasti technických a technologických vybavení energetických stavieb, oceľových konštrukcií, zabezpečení jednotlivých výrob a dodávok a v neposlednom rade opráv a údržby jednotlivých súčastí.
Spoločnosť so svojimi partnermi zabezpečuje celkovú výrobu, dodávku, funkčnosť a vysokú spoľahlivosť strojných a stavebných súčastí, hlavne pre energetické stavby.
Partneri pokrývajú jednotlivé služby v rámci európskych a slovenských noriem, certifikátov a oprávnení.

Garanciou uvedených kvalitných služieb sú aj naši partneri.

Rozvoj v daných oblastiach je zabezpečený trvalým pôsobením každého garanta v danej oblasti.