Loading...
Statika 2021-01-28T14:00:19+00:00

Statika

Sme skupina, schopná zvládnuť početnú tímovú spoluprácu v rámci inžinieringu, projektovania
aj v rámci dodávateľských činností a prác.

Sme schopní zabezpečiť komplexnú projektovú dokumentáciu vodohospodárskych stavieb, dokumentáciu pre nosné oceľové konštrukcie inžinierskych stavieb (vodohospodárske stavby, mosty…), pozemných stavieb a tiež inžiniersku činnosť.

Máme skúsenosti so všetkými tromi investičnými etapami: predpríprava, príprava a realizácia
stavby vrátane stavebného dozoru.

  • statické posudky nosných konštrukcií

  • vypracovanie projektovej dokumentácie statiky

  • technické konzultácie a poradenstvo