Loading...
Statika 2018-06-20T12:34:24+00:00

Statika

Sme skupina, schopná zvládnuť početnú tímovú spoluprácu v rámci inžinieringu, projektovania
aj v rámci dodávateľských činností a prác.

Sme schopní zabezpečiť komplexnú projektovú dokumentáciu vodohospodárskych stavieb, dokumentáciu pre nosné oceľové konštrukcie inžinierskych stavieb (vodohospodárske stavby, mosty…), pozemných stavieb a tiež inžiniersku činnosť.

Máme skúsenosti so všetkými tromi investičnými etapami: predpríprava, príprava a realizácia
stavby vrátane stavebného dozoru.

Čo je to Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum je fiktívny text, používaný pri návrhu tlačovín a typografie. Lorem Ipsum je štandardným výplňovým textom už od 16. storočia, keď neznámy tlačiar zobral sadzobnicu plnú tlačových znakov a pomiešal ich, aby tak vytvoril vzorkovú knihu. Prežil nielen päť storočí, ale aj skok do elektronickej sadzby, a pritom zostal v podstate nezmenený. Spopularizovaný bol v 60-tych rokoch 20.storočia, vydaním hárkov Letraset, ktoré obsahovali pasáže Lorem Ipsum, a neskôr aj publikačným softvérom ako Aldus PageMaker, ktorý obsahoval verzie Lorem Ipsum.

  • statické posudky nosných konštrukcií

  • vypracovanie projektovej dokumentácie statiky

  • technické konzultácie a poradenstvo