Loading...
Montáž 2021-01-28T13:46:58+00:00

Montáž

Naša spoločnosť ponúka návrhy, riadenie a komplexné montážne práce pri opravách, demontáží, montáží strojných a technologických zariadení v oblasti oceľových konštrukcií, energetických a vodohospodárskych stavieb.

Skúsenosťou sme jedna z najskúsenejších spoločností v oblasti montáže veľkorozmerných oceľových konštrukcií a zariadení, v oblasti opráv a zariadení, ktoré sa nachádzajú v technologických celkoch a nie je možné s nimi manipulovať z priestoru používania. Spolupráca s ostatnými spoločnosťami pokrývame a zabezpečujeme opravy a montážne práce na vodných dielach, hradeniach, energetických stavbách a stavbách s oceľovými konštrukciami.