Loading...
Príprava stavieb, realizácie, výroba 2021-01-28T13:43:27+00:00

Príprava stavieb, ralizácie, výroba

V oblasti predprípravy a prípravy stavebných celkov zabezpečujeme práce statického zhodnotenia konštrukcie, zabezpečenie požadovanej únosnosti na únavu, alebo riešenia ako zvýšiť živostnosť konštrukcií. V neposlednej rade návrhmi materiálov nutných pre správny chod súčastí zariadení, ako sú návrhy ložísk, uloženia, druh a výpočty hydrauliky od návrh až po realizáciu s požadovanou dokumentáciou, až po vykonávanie dozporu a potrebných prevádzkových opráv a údržieb.

Realizácia je zabezpečená pracovníkmi spoločnosťami pôsobiacimi dlhodobo na trhu s časom overenými skúsenosťami v danej oblasti. Výroba a jej kontrola prebieha pod dohľadom certifikovaných pracovníkov v potrebných oblastiach. Jednotlivé činnosti sa dajú a môžu vykonávať tiež samostatne.