Loading...
Referencie 2018-04-05T09:29:27+00:00

Referencie

2013 – Technológia zvárania provizórnych hradidiel 4×4 4×4 pre vtoky a výtoky VD Gabčíkovo
2013 – Technológia postupu montáže chladiaceho okruhu na TG7, VE Gabčíkovo
2014 – Technológia zvárania a montáže prípravku na odklonenie a podopretie Horných vrát ĽPLK VD Gabčíkovo
2014 – Návrh a riadenie výroby vlnolamov pre PLK VD Gabčíkovo, výroba vlnolamov pre ľavý múr hornej rejdy ĽPLK VD Gabčikovo
2014 – Oprava trhliny – návrh technológie zvárania a riadenie zvárania na Dolných vrátach na VD Gabčíkovo
2014 – Oprava trhlín – návrh technológie zvárania a riadenie zvárania na listových pákach DV VD Gabčíkovo
2016 – 2017 – Oprava regulačných uzáverov vtokov a výtokov na VD Gabčíkovo, výmena hydrovalcov, odpojenie a pripojenie do sústavy , riadenie opráv, stanovenie technologických postupov demontáže a montáže
2017 – Stanovovanie rámcových postupov opráv strojnotechnologických zariadení na plavebných komorách VD Gabčíkovo
2009 – dnes – Vykonávanie vizuálnej a penetračnej kontroly zvarov
2017 – dnes – Revízie tlakových nádob a plynových zariadení