Loading...
Revízie 2021-01-28T13:50:57+00:00

Revízie

Spoločnosť zabezpečuje vyhotovovanie technológie zvárania a lepenia. Vykonáva vizuálnu kontrolu zvarov a penetračnú kontrolu. Výkon revíznych technikov pre tlakové nádoby a plynové zariadenia.

Kontrola procesu zvárania, návrhu a dodržiavanie tepelného režimu. Kontrola a zabezpečenie stavebných a montážnych prác, riadenie činností so zabezpečením
potrebnej techniky a pracovných nástrojov